Adatvédelem


Adatvédelmi nyilatkozat

A www.zoldtetotervezes.hu az adatvédelem szellemében, ügyfeleinek személyes információit tiszteletben tartja, bizalmasan kezeli, és megőrzi. A Honlap bizonyos szolgáltatásainak igénybevétele, az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött.


A felhasználókkal folytatott kommunikációnk során arra törekszünk, hogy minél hatékonyabban, célirányosan tudjuk kielégíteni a látogatói igényeket. Ahhoz, hogy ezt mindenki megelégedésére meg tudjuk valósítani, ezért a szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk. Ezért Önt, a regisztráció során arra kérjük, hogy szíveskedjen részünkre olyan információkat is megadni, amelyek személyes adatoknak minősülnek. Ilyen adat, a kötelező e-mail címen és néven kívül, az Ön telefonszáma, munkahelye, stb. Ezeket, az adatokat - tekintettel, egy szakmai, szakértői oldalról van szó – azzal a szándékkal kérjük, hogy meg tudjuk ítélni, hogy Ön mivel foglalkozik, hol dolgozik, és így specifikus információkkal tudjuk ellátni. A www.zoldtetotervezes.hu biztosítja Önt, hogy nem adja el, nem adja bérbe más cégeknek, illetve magánszemélyeknek az ügyfeleire vonatkozó információkat. A zöldtetőtervezés.hu, mint adatkezelő, nyilatkozik, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben hívatott, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. Személyes adatait, amelyeket a regisztráció során megadott, semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A zöldtetőtervezés.hu az általa, az interneten közzétett információkkal kapcsolatban, Önnek, mint szolgáltatást igénybevevőnek mindennemű felelősségét kizárja.

Az Ügyfél adatainak biztonsága
A www.zoldtetotervezes.hu teljes elkötelezettséget vállal az ügyfelei információinak védelme iránt. Ennek érdekében, megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat. Teszi ezt annak érdekében, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, és nyilvánosságra kerülést, valamint, hogy biztosítsa az adatok pontosságát a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében.


Szolgáltató felelőssége
A www.zoldtetotervezes.hu felhívja Ügyfelei figyelmét, hogy semmilyen felelősséget nem vállal a Honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért.

A honlapon található tervezési és kivitelezési tanácsok következményeiért a www.zoldtetotervezes.hu csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a kivitelezést megelőzően Bellavics Lászlóval tanácsadói, vagy kivitelezői szerződés jött létre, így garantálható a közvetlen irányítás vagy szakmai kontroll.

Mire szolgálnak a cookie-k?
Ahhoz, hogy egy adott számítógépről Önnek csak egyszer kelljen regisztrálnia, és utána bármikor korlátlanul használhassa a Honlapot, ezt teszi lehetővé a "cookie"-k.
A "cookie" valójában egy olyan kis szöveges fájl, amely tulajdonképpen engedélyt kér arra, hogy az Ön számítógépének merevlemez-meghajtójára kerülhessen. Amennyiben Ön erre engedélyt ad, akkor a böngészője egy kis fájlban ráteszi a szöveget – „cookie”-t – a meghajtójára.

A honlap másolásának védelméről
A www.zoldtetotervezes.hu (a továbbiakban: Jogosult) zöldtetőtervezési, - kivitelezési tanácsadást nyújt építész,- tájépítész tervezőknek, kivitelezőknek, és építőipari beruházóknak, üzemeltetőknek. Ezzel kapcsolatos tevékenységről és feladatokról a www.zoldtetotervezes.hu honlapon nyújt tájékoztatást. A honlapon a Jogosult, többek között szakmai dokumentumokat, információkat tesz közzé, ingyenesen elérhető szolgáltatásként. A Jogosult, Bellavics László célja, a magyarországi ökológikus építészet, zöldtetőépítés népszerűsítése és a szakszerű kivitelezések elősegítése.


A honlapon található tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek, különös tekintette az alábbiak:
• filmek,
• prezentációk,
• cikkek,
• a honlap szövege,
• szófordulatai,
• címsorai,
• blog bejegyzései,
• dokumentumok,
• honlap funkciói (regisztráció, hírlevél funkciók),
• és egyéb anyagok.


Engedélyköteles a honlapon elérhető fenti tartalmak bármilyen felhasználása; a felhasználás engedélyezésére, csak Bellavics László, Jogosult rendelkezik a szükséges jogokkal.
A felhasználási engedélyt Bellavics László az alábbi felhasználási feltételek útján adja meg.
A www.zoldtetotervezes.hu honlap használatával, a honlapon található szerzői művek bármilyen módon történő felhasználásával kapcsolatban,

Ön, mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket:


Amennyiben Felhasználó saját honlapján, vagy partnerei honlapján bármilyen célból használja fel a www.zoldtetotervezes.hu honlapon elérhető írott, - vagy képi tartalmat (művet), úgy 10 000 Ft/nap/mű+Áfa összegű jogdíj megfizetésére köteles.

A jogdíjat a Felhasználó havonta, utólag, a 11100908-29132421-35000008 bankszámlaszámra történő átutalással köteles megfizetni, amelyről a Jogosult számlát állít ki.

A Jogosult szellemi tulajdonát képező művek bármilyen felhasználását, a Felhasználó köteles előzetesen bejelenteni. A Jogosult fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználás körülményeit megismerve, elálljon a hozzájárulástól.

Amennyiben a Felhasználó nem tett eleget előzetes bejelentési kötelezettségének, - Jogosult, függetlenül attól, hogy értesült-e róla - utólag igényelheti Felhasználó jogdíjfizetését. Jelen engedély nem terjed ki a Jogosult fellépési jogára (vagyoni és személyhez fűződő) jogainak védelmében.

Amennyiben Felhasználó jogosulatlanul használja fel a Jogosult szellemi tulajdonát, úgy az elmaradt jogdíj érvényesítésére, a jogsértés megállapítására és a jogosulatlan felhasználás megtiltására, és a további esetleges kárigénye érvényesítése érdekében, a Jogosult bírósági úton vagy hatósági eljárás során érvényesítheti jogait.